Stary i Nowy Testament / Stare i Nowe Przymierze

STARY I NOWY TESTAMENT / STARE I NOWE PRZYMIERZE –hebrajskie słowo berith i jego grecki odpowiednik diatheke oznacza przysięgę, obietnicę, uroczyste zapewnienie i przymierze. Określenie

Księga

KSIĘGA – hebrajskie określenie sefer, podobnie jak greckie biblion oznacza księgę, list, pismo. W starożytności książki miały postać zwojów. Były to arkusze papirusu lub odpowiednio

Wulgata

WULGATA –przekład ksiąg Starego i Nowego Testamentu na łacinę dokonany w latach 382-406 przez Hieronima na zlecenie papieża Damazego I. Od

Pięcioksiąg

PIECIOKSIĄG – (z greckiego pente = pięć + teuchos=księga) zbiór pięciu pierwszych ksiąg Starego Testamentu nazywanych także Torą. W skład Pięcioksięgu wchodzą: Księga Rodzaju

Kanon

Kanon jest to zamknięty zbiór ksiąg natchnionych, będący dla Kościoła normą wiary i postępowania. Księgi zawarte w tym kanonie nazywane

Natchnienie

Odnosi się do oddziaływania Ducha Świętego na wszystkich posłańców Bożych  lub proroków, niezależnie od tego, czy byli jedynie głosicielami przekazanego

Słowniczek głównych pojęć biblijnych

Masz pytanie? Napisz
close slider