Czy Biblia nie jest produktem obcej nam kultury?

Prawdą jest, iż Pismo Święte formowało się w kulturze nieco odmiennej od naszej, europejskiej. Nie mniej jednak, uniwersalne i ponadczasowe

Czy Biblia jest dokładna w opisach dotyczących starożytnych zwyczajów i praktyk codziennego życia?

Wiarygodność Biblii uwidacznia się na wielu płaszczyznach, między innymi w sprawozdaniach dotyczących codziennych zwyczajów i praktyk sprzed wieków. Takie szczegóły

Czy odkrycia archeologiczne potwierdzają wiarygodność pism Starego Testamentu?

Archeologia dostarcza wielu dowodów na rzecz wiarygodności Pisma Świętego. Poniżej zamieszczamy listę wybranych artefaktów, które tematycznie nawiązują pewnych fragmentów Starego

W jakich ramach czasowych zawarte są wydarzenia opisane w księgach Starego Testamentu?

OKRES PATRIARCHÓW Księga Rodzaju nazywana jest czasem Księgą Rodowodów. Nie ma w tym żadnej przesady! Rzeczywiście zawiera ona kilka cennych

Kazanie na Górze a refleksje współczesnej psychiatrii – Mt 5:1-48

Dr James T. Fisher napisał: „Gdyby tak zebrać wszystkie artykuły na temat higieny psychicznej, napisane przez najlepszych psychologów i psychiatrów, zestawić je, skondensować

Lekarz o Biblii

C. Raimer Smith napisał w książce The Physician Examines the Bible (Lekarz bada Biblię): „Zdumiewa mnie, że Biblia jest tak dokładna z medycznego

Mycie się po dotknięciu zwłok

Do drugiej połowy XIX wieku lekarze często najpierw dotykali zwłok, a potem zajmowali się pacjentami — i to bez mycia rąk. Wiele

Izolowanie chorych (kwarantanna)

Przepisy zawarte w Księdze Kapłańskiej nakazywały, żeby izolować trędowatych. Lekarze zaczęli stosować tę metodę dopiero w trakcie średniowiecznych epidemii. Kwarantannę w

Czy Biblia popiera teorię ewolucji?

Już pierwsze zdanie Biblii zaprzecza tej teorii. „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.” (Rdz 1:1). W ostatniej księdze Biblii

Czy Biblia jest księga naukową?

Biblia nie jest podręcznikiem naukowym, mimo to jednak gdy porusza kwestie mające związek z nauką, odznacza się dokładnością. Oto kilka przykładów

Masz pytanie? Napisz
close slider