BIBLIA to liczba mnoga od greckiego słowa biblion — książka. Określenie to upowszechnione zostało przez Hieronima. Obecnie, za przekładem łacińskim, posiada formę liczby pojedynczej. Słowo biblos oznaczało pierwotnie roślinę papirusową, z której wyrabia­no materiał piśmienniczy, potem od słowa tego określano również samą księgę biblion.

Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider