Nowy testament to popularne określenie zbioru 27 natchnionych ksiąg biblijnych spisanych w języku greckim (istnieją pewne poszlaki, że Ewangelia wg. św. Mateusza mogła być pierwotnie spisana w jęz. hebrajskim). Przyjmuje się, że zbiór ten powstał pomiędzy rokiem 50 a 100 po Chrystusie. Greckie słowo diatheke oznacza zarówno testament jak i przymierze. Stary Testament zapowiadał nadejście Mesjasza-Zbawiciela, Nowy zaś opisuje Jego przyjście na Ziemię. Było to wypełnienie starożytnych proroctw przepowiadających Jego narodziny, działalność, śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Pisma Nowego Testamentu, podobnie jak pisma hebrajskie, mocno akcentują potrzebę oczekiwania na drugie tym razem przyjście Mesjasza-Zbawiciela. 

Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider