Biblia nie jest podręcznikiem naukowym, mimo to jednak gdy porusza kwestie mające związek z nauką, odznacza się dokładnością. Oto kilka przykładów pokazujących, że nauka i Biblia wzajemnie sobie nie zaprzeczają i że biblijne wzmianki na temat pewnych zagadnień naukowych wyprzedzały o pokolenia wiedzę, którzy żyli w czasie spisywania tej Księgi.

  • Wszechświat nie powstał w olbrzymiego jaja (Rdz 1:1). Według wielu starożytnych mitów wszechświat nie powstał w wyniku stworzenia, lecz uporządkowania chaosu. Babilończycy wierzyli, że zaczął istnieć dzięki bogom, którym początek dały dwa oceany. Inne legendy mówią, że wszechświat powstał z olbrzymiego jaja.
  • Człowiek nie jest myszką w laboratorium bogów. Światem rządzą logiczne prawa natury, a nie kaprysy bogów (Hi 38:33; Jr 33:25). Mity z różnych zakątków ziemi podają, że ludzie są bezsilni wobec nieprzewidywalnych, czasem bezlitosnych decyzji bogów.
  • Ziemia wisi próżni. (Hi 26:7 Biblia Poznańska). W starożytności wiele ludów uważało, że jest ona płaskim dyskiem dźwiganym przez jakiegoś olbrzyma albo bawoła, żółwia czy inne zwierzę.
  • Obieg wody w przyrodzie. Rzeki i ich źródła są zasilane przez wody, które wyparowują z oceanów i innych zbiorników, a następnie spadają na ziemię w postaci deszczu, śniegu lub gradu (Hi 36:27-28; Koh 1:7; Iz 55:10; Am 9:6). Starożytni Grecy sądzili, że rzeki istnieją dzięki docierającym do nich pod ziemią wodom oceanicznym. Pogląd ten przetrwał aż do XVIII wieku!
Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider