Niektórzy zadają odmienne pytanie: Dlaczego mamy tylko cztery Ewangelie? Co jakiś czas tu i ówdzie pojawiają się informacje istnieniu zakazanych przez Kościół innych sekretnych ewangelii. Prawdę mówiąc Ewangelia tylko jest jedna. I jest to Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym (Mk 1:1). To prawda, że znajdujemy w Nowym Testamencie Ewangelię wg. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Te cztery odrębne dzieła tworzą barwny obraz osoby Jezusa Chrystusa i Jego nauki. Każdy z ewangelistów ukazuje działalność Jezusa z innej perspektywy. Mateusz i Jan należeli do grona 12 apostołów. Marek był uczniem Piotra, a Łukasz bliskim współpracownikiem ap. Pawła. Od samego początku Kościół uznawał za natchnione i prawdziwe tylko cztery Ewangelie. Owo wyraźne stanowisko Kościoła było niezbędne z uwagi na mnogość heretyckich pism, które próbowano stawiać na równi z czterema Ewangeliami. Jeden z pisarzy wczesnochrześcijańskich Ireneusz (ok. 140-202) napisał: „Po zmartwychwstaniu Chrystusa Apostołowie zostali obleczeni mocą z wysoka przez przyjście Ducha Świętego i napełnieni wszystkimi darami i mieli doskonałe poznanie. Wyszli więc na krańce ziemi, zwiastując Dobrą Nowinę o dobrach od Boga i obwieszczając ludziom pokój z nieba. Albowiem i wszyscy razem, i każdy z osobna miał Ewangelię Bożą. Tak więc Mateusz wśród Hebrajczyków w ich ojczystym języku napisał i wydał Ewangelię, gdy Piotr i Paweł głosili w Rzymie Ewangelię i zakładali Kościół. Po ich śmierci Marek, uczeń i tłumacz Piotra, przekazał nam na piśmie to, co Piotr głosił. Łukasz zaś, towarzysz Pawła, złożył w księdze Ewangelię przez niego głoszoną. Następnie Jan, uczeń Pana, który spoczywał na piersi Jego, także wydał Ewangelię za swego pobytu w Efezie”. (Przeciwko herezjom III,1,1) W tym samym dziele czytamy: „Jest jasne, że nie ma więcej ani mniej, tylko te cztery Ewangelie. Ponieważ istnieją cztery strony świata, w którym żyjemy, i cztery główne wiatry, a Kościół jest rozsiany po całym świecie. A dalej, filarem i utwierdzeniem Kościoła jest Ewangelia i Duch życia, wobec tego Kościół ma cztery filary, które ze wszystkich stron tchną nieskazitelnością i ludzi darzą życiem.” (Przeciwko herezjom III,11,8) 

Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider