Natchnienie

Author: admin 212 views

Odnosi się do oddziaływania Ducha Świętego na wszystkich posłańców Bożych  lub proroków, niezależnie od tego, czy byli jedynie głosicielami przekazanego im Słowa, czy też spisywali je. Ponieważ ludzie ci byli „kierowani Duchem Świętym” (2 P 1:21 BT), ich wypowiedzi i pisma również można uważać za natchnione (zob. 2 Tm 3:16). Innymi słowy jest to wpływ Boga wywierany na pisarzy poszczególnych ksiąg Pisma Świętego, na skutek którego spisane przez nich myśli i słowa były bezbłędne.

Masz pytanie? Napisz
close slider