Pięcioksiąg

Author: admin 256 views

PIECIOKSIĄG – (z greckiego pente = pięć + teuchos=księga) zbiór pięciu pierwszych ksiąg Starego Testamentu nazywanych także Torą. W skład Pięcioksięgu wchodzą: Księga Rodzaju (łacińska nazwa Genesis), Księga Wyjścia (łac. Exodus), Księga Kapłańska (łac. Leviticus), Księga Liczb (łac. Numeri) i Księga Powtórzonego Prawa (łac. Deuteronomium). Autorstwo Pięcioksięgu tradycyjnie przypisuje się Mojżeszowi. Księgi te obejmują historię od stworzenia świata, poprzez historię patriarchów, potopu, powołanie Abrahama, historię jego potomków, niewolę egipską, wyjście z Egiptu, zawarcie przymierza pod Synajem, czterdziestoletnią wędrówkę po pustyni, podboje ziem na wschód od Jordanu, śmierć Mojżesza i powołanie Jozuego na wodza Izraela.

Masz pytanie? Napisz
close slider