Stary i Nowy Testament / Stare i Nowe Przymierze

Author: admin 251 views

STARY I NOWY TESTAMENT / STARE I NOWE PRZYMIERZE –hebrajskie słowo berith i jego grecki odpowiednik diatheke oznacza przysięgę, obietnicę, uroczyste zapewnienie i przymierze. Określenie TESTAMENT w naszej kulturze powszechnie rozumiane jest jako wyraz ostatniej woli umierającego. Tymczasem Biblia kładzie nacisk na przymierze zawarte przez Boga z ludźmi. STARE PRZYMIERZE zawarte pod górą Synaj, poprzez ofiary ze zwierząt wskazywało na mającego nadejść Mesjasza. Jezus jako „Baranek Boży” swoją krwią przypieczętował NOWE PRZYMIERZE, które jest wypełnieniem wcześniejszych zapowiedzi i symboli. Określenie STARE PRZYMIERZE / STARY TESTAMENT używane w odniesieniu do ksiąg spisanych w języku hebrajskim i aramejskim przed narodzeniem Jezusa. NOWY TESTAMENT to pisma spisane w języku greckim po wniebowstąpieniu Zbawiciela.

Masz pytanie? Napisz
close slider