Wulgata

Author: admin 338 views

WULGATA –przekład ksiąg Starego i Nowego Testamentu na łacinę dokonany w latach 382-406 przez Hieronima na zlecenie papieża Damazego I. Od VII w. n.e. dominujący przekład Biblii w Kościele Katolickim. Sobór Trydencki w roku 1546 uznał Wulgatę za oficjalny tekst liturgiczny. Uznano także, że wszystkie katolickie przekłady Pisma Świętego winny być tłumaczone z Wulgaty a nie z języków oryginalnych (hebrajski, aramejski, gracki). Między innymi klasyczne tłumaczenie Biblii Jakuba Wujka (1599) oparte było właśnie na tekście łacińskim. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero na przełomie XIX/XX wieku, szczególnie po soborze Watykańskim II (1963-65). W roku 1965 ukazało się pierwsze wydanie Biblii Tysiąclecia, którego dokonano już z języków oryginalnych (poza księgą Psalmów).

Masz pytanie? Napisz
close slider