Jest ich naprawdę sporo. Pierwsze księgi biblijne w języku polskim pojawiły się w okresie średniowiecza. Były to przekłady księgi Psalmów, która była natchnieniem do modlitw ówczesnych wielmożów. W roku 1280 ukazał się Psałterz św. Kingi, nieco później bo w roku 1399 Psałterz Floriański, a w roku 1470 Psałterz Puławski. Pierwsza katolicka Biblia w języku polskim ukazała się dopiero w 1561, była to tzw. Biblia Leopolity. Przekładu dokonano z łacińskiej Wulgaty. W roku 1563 wydano protestancką Biblię Brzeską. W roku 1599 katolicki biblista ks. Jakub Wujek wydał swoje tłumaczenie Pisma Świętego, które służyło Kościołowi Powszechnemu jako tekst liturgiczny a lat 60-tych XX wieku, kiedy to ukazało się nowoczesne tłumaczenie zwane Biblią Tysiąclecia (rok 1965). Odpowiedzią na Biblię Jakuba Wujka była protestancka Biblia Gdańska (1632). Była ona wiodącym tekstem używanym przez polskich protestantów aż do ukazania się tzw. Biblii Warszawskiej (1975), która była dziełem teologów skupionych wokół Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Przekład nazywany jest także Brytyjką, jako że został wydany staraniem Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego (obecnie Towarzystw Biblijne w Polsce). Należy wspomnieć także o Biblii Poznańskiej (1975) uznanej przez teologów katolickich za najlepszy pod względem dokładności i wartości literackich przekład Pisma Świętego. W roku 2008 ukazała się Biblia Częstochowska, zwana także Biblią Paulistów. W roku 2018 Ewangeliczny Instytut Biblijny opublikował nowe protestanckie dosłowne tłumaczenie Biblii. Nazywane jest ono czasami Biblią Zaremby (od nazwiska tłumacza, baptystycznego teologa). W tym samym roku ukazała się długo oczekiwana Biblia Ekumeniczna, owoc pracy międzywyznaniowego zespołu tłumaczy. W roku 2021 Oficyna Wydawnicza „Vocatio” udostępniła nowoczesne tłumaczenie Nowego Testamentu pod nazwą Nowy Przekład Dynamiczny. Nie sposób omówić wszystkich dostępnych w języku polskim przekładów Biblii, wyczerpującą listę znajdziesz na stronie www.bibliepolskie.pl

Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider