Typowa Biblia to dosyć obszerny wolumin liczący nierzadko ponad 1500 stron. Jak sprawnie odnajdywać potrzebną nam księgę lub jej fragment? Dla osób studiujących Pismo Święte od wielu lat nie stanowi to żadnego problemu, ale dla osób początkujących może to stanowić nie lada wyzwanie. Czy istnieje jakiś prosty sposób, by opanować umiejętność sprawnego poruszania się po kartach Biblii? Na szczęście jest!

Gdy weźmiesz do swoich rąk Biblię o otworzysz ją mniej więcej w połowie trafisz na Księgę Psalmów. Należy ona do tak zwanych ksiąg dydaktycznych albo inaczej mądrościowych. W skład tej grupy wchodzą takie księgi jak: (1) Księga Hioba, (2) Księga Psalmów, (3) Księga Przysłów, zwana także Księgą Przypowieści, (4) Księga Koheleta, inaczej Księga Kaznodziei, (5) Pieśń na pieśniami. Właśnie te księgi położone są w środkowej części Biblii. Księgi położone po lewej stronie ksiąg dydaktycznych to cały blok ksiąg historycznych a więc: Pięcioksiąg Mojżesza  (Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb oraz Powtórzonego Prawa), Księga Jozuego, Sędziów, Rut, 1-2 Samuela, 1-2 Królewska, 1-2 Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Estery. Po prawej stronie ksiąg dydaktycznych znajduje się blok ksiąg proroczych. Jest ich w sumie 16! W tym czterech proroków tzw. Wielkich: Izajasz, Jeremiasz (+ Księga Lamentacji lub inaczej Trenów), Ezechiel i Daniel. Dalej znajdziemy księgi 12-stu proroków Mniejszych, a więc księgi: Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza. Po nich zaczynają się księgi Nowego Testamentu. I tutaj układ ksiąg jest podobny pod względem treści jak w Starym Testamencie. Najpierw księgi historyczne: cztery Ewangelie – Mateusza, Marka, Łukasza i Jana oraz Dzieje Apostolskie. Kolejny dział ksiąg to listy apostolskie, które można przyrównać do ksiąg dydaktycznych (mądrościowych, wychowujących). Do tej grupy należą: List do Rymian, 1-2 List do Koryntian, Listo do Galacjan, Efezjan, Filipian, Kolosan, 1-2 List do Tesaloniczan, 1-2 do Tymoteusza, do Tytusa, Filemona, Hebrajczyków, Jakuba, 1-2 List Piotra, 1-2-3 List Jana, Judy. Ostatnią księgą Nowego Testamentu, i ostatnią księgą Biblii jest Apokalipsa św. Jana. A więc zarówna w Starym jak i Nowym Testamencie występuje pewna sekwencja tematyczna układu ksiąg:

KSIĘGI HISTORYCZNE – KSIĘGI DYDAKTYCZNE – KSIĘGI PROROCKIE

Jeśli zapamiętasz ten klucz i będziesz miał świadomość jakiego rodzaju księgi poszukujesz, odnalezienie jej w Biblii nie będzie trudne. Spróbuj! Zacznij o Psalmów! Powodzenia 😊

Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider