Oto kilka informacji o Biblii w pigułce:

 • Biblia składa się z 66 ksiąg (wg. kanonu uznawanego w kręgach protestanckich)
 • Spisano ją w trzech językach: hebrajskim, aramejskim i greckim.
 • Stary Testament składa się z 39 ksiąg a Nowy z 27.
 • To starożytne dzieło zostało spisane przez około 40 pisarzy.
 • Proces formowania się Biblii (Starego i Nowego Testamentu) trwał około 1500 lat. Pierwsze księgi Starego Testamentu spisano w połowie XIV w. p. Chr., a ostatnia księga Nowego Testamentu powstała około 100 roku po Chr.
 • W całej Biblii znajduje się ok. 1189 rozdziałów (pomiędzy różnymi edycjami Pisma Świętego mogą istnieć pod tym względem niewielkie różnice).
 • Pisma Starego Testamentu dzieli się zazwyczaj na 929 rozdziałów Nowego zaś na 260.
 • Tekst całej Biblii podzielono na 31173 wersetów z czego 23214 przypada na Stary Testament i 7959 na Nowy.
 • W tekście całej Biblii pojawia się 3294 pytań, 6468 nakazów, zaleceń i przykazań, 1260 obietnic i ponad 8000 proroctw!
 • Najdłuższym rozdziałem Biblii jest Psalm 119, a najkrótszym Psalm 117.
 • Za najkrótszy werset biblijny uważa się fragment Księgi Hioba 3:2 (informacja dot. tekstu hebrajskiego)
 • Najdłuższym wersetem biblijnym jest fragment Księgi Jozuego 8:33 
Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider