Jednym z najbardziej skandalicznych błędów typograficznych, jaki kiedykolwiek pojawił się w Biblii, była pomyłka w wydaniu Biblii Króla Jakuba z 1631 r., zaledwie w dwadzieścia lat po wprowadzeniu tego przekładu. Było to w okresie, gdy ludzie wciąż jeszcze usiłowali przyzwyczaić się do tego nowego tłumaczenia, a wielu przyjmowało je z oporami, przedkładając ponad nie starszą Biblię Genewską. Brytyjski drukarz opuścił słowo «nie» z szóstegoprzykazania. W rezultacie Bóg stwierdzał, że ludzie powinni cudzołożyć (Wj 20:14). Wydanie to zaczęto nazywać «złą Biblią» albo «Biblią cudzołożnika». Kiedy odkryto błąd, właściciel drukarni, Robert Barker, został ukarany grzywną w wysokości trzystu funtów, kwotą wystarczającą wtedy na kupno gospodarstwa o powierzchni stu dwudziestu hektarów.” – Stephen M. Miller, Robert V. Huber, Historia Biblii, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2005, s. 362-363.

Według biblijnego Dekalogu jest to przykazanie siódme, a nie szóste (!)

Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider