Jak w kilku słowach można opisać zawartość Biblii?

Oto kilka informacji o Biblii w pigułce: Biblia składa się z 66 ksiąg (wg. kanonu uznawanego w kręgach protestanckich) Spisano

Ile czasu potrzeba by przeczytać całą Biblię?

Na planszy podano przybliżony czas potrzebny na przeczytanie każdej księgi Pisma Świętego przy średniej szybkości czytania. Pomyśl, ile czasu każdego

Ile wersetów znajduje się w całej Biblii?

Podobnie jak w przypadku podzielenia tekstu biblijnego na rozdziały, również podział na wersety nie jest integralną częścią Pisma Świętego. Między

Z ilu rozdziałów składa się Pismo Święte?

Pamiętajmy o tym, że podział na rozdziały występujący w różnych wydaniach Pisma Świętego nie jest natchniony przez Boga. Oznacza to,

Czy katolicka Biblia jest taka sama jak protestancka?

Jeśli chodzi o Nowy Testament, to nie ma tutaj istotnych różnic. Zarówno katolicy, prawosławni jak i protestanci uznają za natchniony ten

Co to znaczy Nowy Testament?

Nowy testament to popularne określenie zbioru 27 natchnionych ksiąg biblijnych spisanych w języku greckim (istnieją pewne poszlaki, że Ewangelia wg. św.

Co to znaczy Stary Testament?

Stary Testament to popularne określenie zbioru 39 natchnionych ksiąg biblijnych spisanych w języku hebrajskim (pewne fragmenty w aramejskim). Księgi te powstały

Co oznacza słowo „Biblia”?

BIBLIA to liczba mnoga od greckiego słowa biblion — książka. Określenie to upowszechnione zostało przez Hieronima. Obecnie, za przekładem łacińskim, posiada formę liczby

Jak obszerna jest Biblia?

Biblia to zbiór 66 natchnionych ksiąg. Stary Testament zawiera ich 39, a Nowy 27. Całe Pismo Święte podzielono na 1188

Z czego składa się Pismo Święte? (struktura)

Pismo Święte (Biblia) to zbiór kilkudziesięciu ksiąg tworzących małą bibliotekę. Księgi te powstały w różnych okresach czasu, w różnych warunkach politycznych,

Masz pytanie? Napisz
close slider