Pismo Święte jest Księgą BOSKO-LUDZKĄ. Biblia nie spadła z nieba. Spisali ją ludzie. Ale jej treść, mądrość, wiarygodność, prawdziwość nie pochodzi od ludzi. To dzieło Boga. Bóg jest AUTOREM Biblii. Duch Święty natchnął poszczególnych pisarzy, objawił im prawdy dotyczące zbawienia, historii świata, przyszłości, która na nadejść. Wykorzystał ich zdolności, by jak najdokładniej przekazać ważne ponadczasowe przesłania. Od Boga pochodzi treść, od ludzi sposób przekazu. Pismo Święte zawiera informacje, których w żaden sposób nie mogli pozyskać ludzie. Widać to najwyraźniej w przypadku proroctw biblijnych. Wszystkie one spełniły się lub spełniają na naszych oczach z niesamowitą dokładnością. Bóg przekazuje nam swoje prawdy ubierając je w język ludzi. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji poświęconej kwestii NATCHNIENIA.

Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider