Współczesne wydania Biblii zaopatrzone są w wiele pomocnych narzędzi do studium. Niektóre z nich zawierają WSTĘPY do poszczególnych ksiąg biblijnych. Dowiesz się z nich kiedy powstała ta księga, kto ją napisał, jakie było tło historyczne, polityczne, społeczne. Dlaczego dana księga powstała, jaka była wówczas sytuacje religijne, stan duchowy potencjalnych odbiorców. Zazwyczaj podany jest krótki zarys treści księgi i jej układ. Na końcu możemy znaleźć mapy, tablicę chronologiczną, bardzo często także słowniczek najważniejszych terminów teologicznych. W katolickich wydaniach Pisma Świętego znajdziesz także krótkie komentarze do trudniejszych fragmentów tekstu.

Aby nasze studium biblijne uczynić jeszcze bardziej atrakcyjnym i owocnym warto sięgnąć po dodatkowe narzędzia dostępne w każdej chrześcijańskiej księgarni:

  • Atlasy biblijne – zupełnie inaczej studiuje się historie Starego i Nowego Testamentu mając przed sobą mapy ilustrujące świat patriarchów, proroków i apostołów.
  • Konkordancje –konkordancja to książka zawierająca wszystkie słowa występujące w Biblii ułożone w porządku alfabetycznym i opatrzone informacją, w jakich wersetach biblijnych dane słowo występuje. Posługując się konkordancją bez trudu prześledzisz w jakich fragmentach Biblii użyte zostało słowo: „dusza”, „anioł”, „niebo” itd.
  • Słowniki i leksykony biblijne – nieocenione źródło informacji o wszystkim tym, czym jest Biblia, o świecie w którym Biblia powstawała. Informacje z dziedziny archeologii, historii, teologii, biblistyki, kultury, geografii masz podane na tacy.
  • Komentarze biblijne – opracowania przygotowane przez teologów i biblistów mające na celu przybliżenie znaczenia tekstu biblijnego. Musimy się liczyć z tym, że najczęściej mają one charakter konfesyjny, więc tezy stawiane w komentarzach biblijnych mogą się różnić w zależności od przynależności wyznaniowej autora.
  • Aplikacje biblijne – w dobie komputerów i Internetu mamy do dyspozycji wiele pomocnych aplikacji przeznaczonych na komputery i smartfony. Niektóre strony internetowe oferują możliwość czytania Biblii w wielu przekładach, inne udostępniają tekst interlinearny (tekst hebrajski lub grecki z dosłownym tłumaczeniem na język polski. Jeszcze inne zawierają codzienne rozważania biblijne na bazie jakiegoś krótkiego fragmentu. Znajdziemy biblijne historie dla dzieci, quizy, krzyżówki, zagadki. Materiał jest przeogromny!

Wszystkie te wartościowe pomoce do studium Pisma Świętego nie zastąpią naszego osobistego zaangażowania, pokornej postawy i autentycznej gotowości do poznawania woli Bożej.

Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider