Pismo Święte zostało napisane w trzech językach: hebrajskim, aramejskim i greckim. Większość ksiąg Starego Testamentu napisana jest po hebrajsku. W języku aramejskim spisana została część księgi Daniela 2:4b – 7:28, część księgi Ezdrasza 4:8 – 6:18; 7:12-26 i w księdze Jeremiasza mały fragment 10:11. W języku greckim spisano cały Nowy Testament. W tekście Nowego Testamentu pojawiają się pojedyncze zwroty w języku hebrajskim, aramejskim i po łacinie.

Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider