Pismo Święte (Biblia) to zbiór kilkudziesięciu ksiąg tworzących małą bibliotekę. Księgi te powstały w różnych okresach czasu, w różnych warunkach politycznych, społecznych i kulturowych. Spisywali je ludzie wywodzący się z różnych środowisk, o różnym statusie społecznym (więcej informacji znajdziesz z odpowiedzi na pytanie: Kto napisał Biblię). Same księgi różnią się objętością, tematyką i stylem literackim. Mimo tych różnic tworzą spoistą całość, która jest efektem Bożego natchnienia. Generalnie Pismo Święte dzielimy na dwa zbiory ksiąg: Stary i Nowym Testament. Stary Testament uformował się przed około czterech wieków przez narodzeniem Chrystusa, Nowy około 70 lat po Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu. Księgi wchodzące w skład Starego Testamentu możemy też nazwać pismami hebrajskimi, albowiem w tym języku zostały spisane (fragmenty niektórych ksiąg spisano po aramejsku). Nowy Testament można nazwać pismami greckimi, gdyż w tym języku je spisano. (więcej na ten temat znajdziesz w sekcji pytań: JAK BIBLIA DOTARŁA DO NASZYCH RĄK?). Zarówno księgi Starego i Nowego Testamentu można umownie podzielić (z uwagi na ich styl i tematykę) na następujące kategorie: (1) księgi historyczne, (2) księgi dydaktyczne, pouczające, mądrościowe, (3) księgi prorockie. W Starym Testamencie należy wyróżnić (4) kategorię ksiąg umownie nazwaną Prawem lub Torą (patrz Słowniczek). W jej skład wchodzi pięć ksiąg spisanych przez Mojżesza, które zawierają wiele przepisów, zaleceń rozporządzeń prawnych w tym ponadczasowy Dekalog (patrz Słowniczek). Wszystkie księgi biblijne można porządkować według np. objętości, czasu powstania, autorstwa i wielu innych kryteriów. 

Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider