Pamiętajmy o tym, że podział na rozdziały występujący w różnych wydaniach Pisma Świętego nie jest natchniony przez Boga. Oznacza to, że pierwotny tekst Biblii nie zawierał takiego podziału. Wprowadzono go, by ułatwić sprawne poruszanie się po natchnionym tekście. Istnieją drobne różnice pomiędzy starszymi a nowszymi edycjami Biblii co do przyjętej numeracji rozdziałów. Nie ma to najmniejszego wpływu na wartość samej Biblii. Na planszy zamieszczamy informacje dot. liczby rozdziałów w polskich przekładach Biblii. 

Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider