Zanim zaczniesz korzystać z tej witryny, poświęć kilka chwil na zapoznanie się z jej koncepcją. Aby rozmawiać o Biblii i sprawnie poruszać się po jej stronach, musisz poznać pewne elementarne informacje:

  • Pismo Święte składa się z dwóch modułów: STAREGO i NOWEGO TESTAMENTU, zwanych także STARYM i NOWYM PRZYMIERZEM. Księgi wchodzące w skład STAREGO TESTAMENTU spisano i zebrano przed narodzeniem Pana Jezusa, księgi NOWEGO TESTAMENTU spisano i zebrano po śmierci i wniebowstąpieniu Chrystusa.
  • Każda księga biblijna posiada swoje szczególne miejsce w KANONIE (patrz SŁOWNICZEK) i swoją specyficzną nazwę. Księgi podzielona jest na mniejsze sekcje: rozdziały i wersety. Jest to pomocne w trakcie odszukiwania konkretnego fragmentu tekstu. 
  • Czytając literaturę chrześcijańską bardzo często spotkasz się z odniesieniami do Pisma Świętego lub cytatami czerpanymi z Biblii. Odnośniki lub cytaty opatrzone są specyficznym kodem zawierającym niezwykle istotne informacje. Spójrzmy na kilka przykładów:

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.” (Mt 5:4)

Kod (Mt 5:4) zawiera informacje o księdze jaka jest cytowana (Mt = Ewangelia wg. św. Mateusza), pierwsza liczba oznacza rozdział (w tym wypadku jest to rozdział 5), kolejna liczba 4 to numer wersetu w cytowanym rozdziale księgi. Rolę separatora pomiędzy numerem rozdziału i numerem wiersza może pełnić dwukropek lub przecinek (ten sam fragment można oznaczyć jako (Mt 5:4) albo jako (Mt 5,4)

„Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę…” (Iz 61:1)

Tym razem cytat pochodzi z proroctwa Izajasza, a dokładnie z 61 rozdziału i wiesza 1.

A zatem, aby sprawnie poruszać się po kartach Biblii musimy znać nazwy ksiąg i ich położenie z zbiorze STAREGO lub NOWEGO TESTAMENTU. Aby ten proces ułatwić udostępniamy TABELĘ zawierającą listę ksiąg STAREGO i NOWEGO TESTAMENTU oraz TABELĘ ksiąg biblijnych w układzie alfabetycznym. (Lista ksiąg biblijnych, Skróty nazw ksiąg biblijnych)

  • Jeśli natrafisz na jakiś niezrozumiały termin, definicję lub określenie zajrzyj do SŁOWNICZKAznajdującego się na naszej stronie. Znajdziesz tam krótkie wyjaśnienie.
  • Panel odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące Biblii zawiera krótkie nagranie filmowe, plik tekstowy w formacie PDF do pobrania, oraz linki do innych ciekawych materiałów uzupełniających (darmowe kursy, książki do nabycia w księgarni internetowej, materiały na kanałach YouTube lub zaprzyjaźnione strony www)

Będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi i sugestie mogące usprawnić działanie naszej strony. (Swoje spostrzeżenia możesz przesłać nam za pośrednictwem formularza pytań)

Masz pytanie? Napisz
close slider