Stary Testament to popularne określenie zbioru 39 natchnionych ksiąg biblijnych spisanych w języku hebrajskim (pewne fragmenty w aramejskim). Księgi te powstały między XV a V stuleciem przed narodzeniem Chrystusa. Zamiast nazwy Stary Testament czasami używa się określenia Stare Przymierze, Stary Zakon lub księgi hebrajskie. Hebrajskie słowo berith, podobnie jak jego grecki odpowiednik diatheke można przetłumaczyć zarówno jako testament jak i przymierze. Centralna myślą Starego Testamentu jest przymierze, jakie już w Raju Bóg zawarł z ludzkością. Jego nadrzędnym celem jest zbawienie ludzi i obdarowanie ich życiem wiecznym. 

Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider