Kto jest autorem Pisma Świętego?

Pismo Święte jest Księgą BOSKO-LUDZKĄ. Biblia nie spadła z nieba. Spisali ją ludzie. Ale jej treść, mądrość, wiarygodność, prawdziwość nie pochodzi

W jakich językach spisywano Biblię?

Pismo Święte zostało napisane w trzech językach: hebrajskim, aramejskim i greckim. Większość ksiąg Starego Testamentu napisana jest po hebrajsku. W języku aramejskim spisana została

Na czym spisywano Biblię?

Pierwsze starożytne dzieła spisywane były na ówcześnie dostępnych materiałach. Używano do tego celu papirusu, oraz skór zwierzęcych. PAPIRUS sporządzano z włókien tzw. cibery

Jak długo spisywano Biblię?

Pierwsze księgi Starego Testamentu Mojżesz zaczął spisywać po dramatycznych wydarzeniach związanych z wyjściem z Egiptu. Był to XV wiek przed

Ilu ludzi spisywało Biblię?

Zbiór 66 ksiąg biblijnych wyszedł spod pióra około 40 natchnionych pisarzy. Działali oni w różnych okresach czasu, w różnych warunkach

Kto napisał Biblię?

PISMO ŚWIĘTE, zwane jest także SŁOWEM BOŻYM (inne nazwy Pisma Świętego – patrz pytanie nr. 3). Nazwa ta sugeruje, że Autorem tej księgi jest sam

Masz pytanie? Napisz
close slider