Prawdą jest, iż Pismo Święte formowało się w kulturze nieco odmiennej od naszej, europejskiej. Nie mniej jednak, uniwersalne i ponadczasowe nauki Biblii wywierają przeogromny wpływ na życie wielu społeczeństw i kultur. Właśnie dlatego, że jest o Księga o ludziach, takich jak my, Księga, która ukazuje rzeczywistość bez zbędnego retuszu, przedstawia prawdziwy obraz świata, nasze marzenia i bolączki, mówi nam prawdę o nas samych i o Bogu, który szuka z nami kontaktu, właśnie dlatego jest inspiracją dla każdego. Za co cenimy Biblię?

1. Według pewnej encyklopedii, Biblia jest „księgozbiorem, który wywarł chyba najprzemożniejszy wpływ na dzieje człowieka”.(The New Encyclopædia Britannica, 1987, t. 2, s. 194.)

2. Henryk Heine, dziewiętnastowieczny poeta niemiecki, wyznał: „Swoje oświecenie zawdzięczam po prostu lekturze pewnej książki (…) [jest nią] Biblia. Całkiem słusznie nazywa się ją Pismem Świętym; kto utracił swego Boga, może Go na nowo odnaleźć w tej Księdze”. (S. Goldman: The Book of Books: An Introduction, 1948, s. 219.)

3. William H. Seward, rzecznik zniesienia niewolnictwa, oświadczył: „Cała nadzieja na postęp ludzkości leży w stale rosnącym oddziaływaniu Biblii.” (S. Goldman: The Book of Books: An Introduction, 1948, s. 222.)

4. Abraham Lincoln, szesnasty prezydent USA, uznawał Biblię za „najlepszy dar, jaki Bóg dał człowiekowi (…) Bez niej nie umielibyśmy odróżnić dobra od zła”.(Federal Register, t. 48, nr 26, 7 lutego 1983, s. 5527.)

5. Brytyjski prawnik sir William Blackstone tak uwypuklił wpływ Biblii: „Wszystkie prawa ludzkie opierają się na tych dwóch fundamentach: prawie natury i prawie objawienia[Biblii], a zatem żadne prawa ludzkie nie powinny pozostawać z nimi w sprzeczności”. (Chadman’s Cyclopedia of Law, 1912, t. 1, ss. 86-91.)

Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider