Już pierwsze zdanie Biblii zaprzecza tej teorii. „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.” (Rdz 1:1). W ostatniej księdze Biblii powtórzono, że „[Bóg] stworzył wszystko” (Ap 4:11). Wnioski narzucają się same: Bóg nie stworzył prostego organizmu, z którego potem przez miliony lat wyewoluowały różne rodzaje ryb, małp, a w końcu ludzie. Pogląd ten, zwany MAKROEWOLUCJONIZMEM, całkowicie pomija rolę Stwórcy. Tymczasem Biblia mówi, że to Bóg „uczynił niebiosa i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest” (Wj 20:11; Ap 10:6). Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, i w żadnym wypadku nie jest wg. Pisma Świętego wytworem ewolucji. (Rdz 1:26)

Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider