Podobnie jak w przypadku podzielenia tekstu biblijnego na rozdziały, również podział na wersety nie jest integralną częścią Pisma Świętego. Między starszymi a nowymi wydaniami Biblii mogą pojawić się drobne różnice w zakresie numeracji wersetów. Nie jest ich zbyt wiele, a współczesne wydania Pisma Świętego, są pod tym względem raczej zgodne. Na planszy zamieszczamy dane dot. liczby wersetów występujących w polskich przekładach Biblii.

Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider