Zbiór 66 ksiąg biblijnych wyszedł spod pióra około 40 natchnionych pisarzy. Działali oni w różnych okresach czasu, w różnych warunkach politycznych, ekonomicznych i kulturowych. Niektórzy z nich spisali więcej niż jedną księgę. Mimo tej różnorodności Biblia jest Księgą spójną i harmonijną. Jej Autorem jest Bóg, ludzie zaś inspirowani mocą Ducha Świętego spisali Boże przesłanie.

Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider