Pierwsze księgi Starego Testamentu Mojżesz zaczął spisywać po dramatycznych wydarzeniach związanych z wyjściem z Egiptu. Był to XV wiek przed narodzeniem Chrystusa. Ostatnie księgi Starego Przymierza spisano w IV wieku przed narodzeniem Chrystusa. Tak więc Stary Testament formował się przez około 1000 lat. Proces spisywania Nowego Testamentu trwał nieporównywalnie krócej, bo tylko ok. 50 lat. Przyjmuje się, że pierwsze pisma (listy ap. Pawła) pojawiły się ok. 50 roku po Chrystusie, a księga Apokalipsy zamykająca kanon Nowego Testamentu została spisana pod koniec pierwszego wieku.

Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider